Ontdek De wereld om de hoek
De klimaatzaak

Klimaatzaak wenst, samen met u, een rechtszaak instellen tegen de bevoegde Belgische  overheden, om de Belgische bevolking te beschermen Tegen een aantasting van hun rechten als gevolg van de opwarming van het klimaat. Met de rechtszaak zullen de Belgische overheden aangespoord worden om de nodige maatregelen te nemen voor de vermindering van uitstoot  van broeikasgassen. De vermindering moet zodanig zijn dat een gevaarlijke klimaatverandering van meer dan 2°C vermeden zou worden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wat kan jij doen?

Wordt mede-eiser

Schrijf mee geschiedenis en onderteken de volmacht. Hoe meer mensen tekenen, hoe duidelijker het wordt voor een rechter dat deze klimaatzaak gesteund wordt door brede maatschappelijke schouders. Samen zorgen we dan voor een gezondere toekomst. Hier krijg je meer info; http://klimaatzaak.eu/nl/word-mede-eiser-van-de-klimaatzaak/

Steun financieel

Geef de klimaatzaak een gift zodat ze voor de rechtbank kunnen komen!

Hoopgevend

Op 24 juni 2015  sprak de rechter in Den Haag zich uit over de Nederlandse Klimaatzaak van stichting Urgenda tegen de Nederlandse Staat. De Nederlandse klimaatzaak werd over de hele lijn gewonnen! De rechter verplichte de Nederlandse staat om tegen 2020, tenminste 1/4 minder broeikasgassen uit te stoten.

Bekijk de video's van de uitspraak:

https://www.youtube.com/watch?v=9YCb1ZMMZqA

http://m.deredactie.be/#!/p/1.2375713  (een compilatie van terzake)

Meer info :

http://www.klimaatzaak.eu