Ontdek De wereld om de hoek
Privacyverklaring

Dit is de website van Oxfam Solidariteit vzw, vereniging zonder winstoogmerk van Belgisch recht. Ons postadres is: Vierwindenstraat 58-60, 1080 Brussel (België). Lees het volgende contract om te weten te komen hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Dit document kan veranderingen ondergaan dus kom regelmatig kijken op deze pagina.

Juridisch kader

Het omgaan met de persoonlijke gegevens betreffende deze site is onderworpen aan de Belgische wet (de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.) Art. 4 Wet 8.12.92 Min. Besluit 18.03.93. Oxfam-Solidariteit vzw, Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel, beheert een geautomatiseerd adressenbestand voor het beheer van de relaties met haar donors en sympathisanten. Uw gegevens komen daarin terecht. U heeft het recht al uw gegevens op te vragen en deze te laten wijzigen. Richt uw schriftelijke aanvraag aan Oxfam Schenkersbestand, Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel, of via e-mail naar fundraising@oxfamsol.be. Oxfam-Solidariteit is geregistreerd onder nummer 000500836 bij het Rijksregister van de Commissie voor Bescherming van de private levenssfeer. Dit privacy-contract geldt voor alle pagina’s van www.oxfamsol.be en voor de registratie van deze site. Het is echter niet van toepassing voor de pagina’s van websites van derden waarnaar wij verwijzen en die een andere privacy verklaring kunnen hebben. Om te reageren op de bovenstaande verklaring, contacteer ons per email: oxfamsol@oxfamsol.be

Informatie over persoonlijke identificatie

Bij elk bezoek op onze website, kan onze server automatisch uw oorspronkelijk domein herkennen. Uw e-mailadres wordt niet automatisch herkend. Wij bewaren de volgende informatie van uw bezoek aan onze site:

  • uw domein (automatisch opgespoord zoals hierboven vermeld)
  • uw e-mailadres indien u dit aan ons heeft geopenbaard, door bijvoorbeeld een bericht of vraag te sturen over deze site, door contact per e-mail, door mee te doen aan forums of discussies, door toegang tot een pagina waar identificatie is vereist, enz.
  • alle informatie betreffende de pagina’s die u heeft bezocht op onze site
  • alle informatie die u ons vrijwillig heeft gegeven (bijvoorbeeld voor informatie-enquêtes en/of inschrijvingen op de site of door toegang tot een pagina waar identificatie vereist is)

Deze informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren, u op de hoogte te houden van veranderingen, u later te contacteren voor promotie van onze activiteiten of van die van andere leden van de Oxfam-familie die u via ons zouden willen contacteren, en om statistische gegevens te verkrijgen. Als u in de toekomst geen electronische post van ons wenst te ontvangen, stuur ons dan een email met als titel van het bericht: “opzegging abonnement”.

Cookies:

Deze site gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat door onze server wordt verstuurd en dat zich automatisch op de harde schijf van uw computer opslaat. Daarin staat wat technische informatie over uw bezoek aan onze website die door de site gebruikt wordt om de gebruiksvriendelijkheid voor jouw te verbeteren. Er wordt geen persoonlijke informatie in opgeslagen zoals postcode, e-mail adres, bankrekeningnummer, ... maar wordt voornamelijk gebruikt voor het bijhouden van statistieken door Google Analytics en kan op elk ogenblik door jouw van je computer verwijderd worden.

Beveiliging van ontvangen gegevens

Wij hebben zojuist veiligheidsmaatregelen genoemd die instaan voor de bescherming van het verlies, misbruik of verandering van ontvangen informatie op onze site. Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Toch kan op het internet nooit 100% zekerheid bestaan over de bescherming van gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar kunnen daarom de veiligheid van de informatie die ons wordt verschaft niet voor 100% garanderen.

Gebruik van informatie

Deze informatie wordt aan geen enkele andere organisatie of vereniging overgedragen. Wij hebben geen specifieke relaties of samenwerkingsverbanden met reclamebureaus op het internet. Als u ons uw postadres via het internet verstuurt, zou u regelmatig mailings van ons kunnen ontvangen, met informatie over onze activiteiten of evenementen. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, contacteer ons dan op het bovenvermelde adres. Als u ons uw telefoonnummer via internet verstuurt, kan u een telefoontje ontvangen om u op de hoogte te houden van onze acties, produkten , diensten of evenementen.Indien u deze telefoontjes niet wenst te ontvangen, contacteer ons dan op het bovenvermelde adres. De technologie evolueert. Onze organisatie zou bepaalde verwerkingen kunnen uitvoeren die nog niet voorzien zijn in deze verklaring. In dat geval zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken, zodat u op de hoogte bent van veranderingen en de mogelijkheid heeft om het gebruik te weigeren.

Toegang, verandering of verwijdering van persoonlijke gegevens

Conform de wet heeft u het recht op toegang tot informatie die u aangaat en het recht op correctie. Op aanvraag, heeft u dan ook de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te weten en eventueel te corrigeren. Als u van dit recht gebruik wenst te maken, contacteer ons dan op het bovenvermelde adres. Als u van mening bent dat onze site deze privacy-verklaring niet respecteert, kunt u onze organisatie tevens contacteren op het bovenvermelde adres. Oxfam-Solidariteit doet er alles aan om de beveiliging van haar systemen met de ontvangen gegevens te verzekeren.